Search form

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Ons nieuwe adres is:
Havenlaan 86C/202B, 1000 Brussel.
Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd : 02/880 22 00

Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Certificaten teller

Plantaardige productie
15499
Dierlijke productie
13663
Loonwerkers
1033
Gedetailleerde teller

Laatste nieuws

De herfst nieuwsbrief is beschikbaar!

16.11.2016

In deze Vegaplan/Codiplan nieuwsbrief zal u de volgende onderwerpen terugvinden:


Plantaardige Productie


- Vegaplan Standaard: verlenging van het uitwisselbaarheidsakkoord met het kwaliteitssysteem VVAK

- IPM-maatregelen: een wettelijke eis voor alle plantaardige producties...

- Gewasbescherming: elektronische applicatie ontwikkeld door INAGRO


Dierlijke Productie


- Codiplan: nieuwe wetgeving betreffende het gebruik van diergeneesmiddelen

- CodiplanPLUS Rund: controleregister

- CodiplanPLUS Rund: gebruik van detecteerbare naalden en VKI

- CodiplanPLUS Varkens: uitwisselbaarheid met het Duitse kwaliteitssysteem QS


Loonwerkers


- Certificatie voor de Vegaplan Standaard 'loonwerkers': de handleiding is beschikbaar


Varia


- Onderzoek te Libramont: duurzame ontwikkeling en communicatie

- Wist u dat...? De FAQ staan op onze website


Veel leesgenoot toegewenst!


Om in de toekomst onze nieuwsbrieven te blijven ontvangen, kan u zich inschrijven via volgende link.

lees verder

Gelijkwaardigheid Belgisch Vegaplan en Nederlandse VVAK voor certificering akkerbouwproducten hernieuwd

15.11.2016

In 2009 besloten het Overlegplatform voor de Verwerking van en de handel in Plantaardige Grondstoffen en producten (OVPG), Agrofront (ABS, BB, FWA) en het Akkerbouw Certificeringsoverleg tot de wederzijdse acceptatie van de Belgische IKKB Standaard (thans: Vegaplan) en het Nederlandse VVAK. In de afgelopen periode zijn de schema's opnieuw vergeleken met als resultaat dat de gelijkwaardigheid is herbevestigd en er een geactualiseerde overeenkomst is afgesloten. De gelijkwaardigheid betekent dat Belgische en Nederlandse akkerbouwers hun gecertificeerde akkerbouwproducten zonder aanvullende controles in zowel België als Nederland kunnen afzetten op de markten.


In de afgelopen periode hebben vertegenwoordigers van Vegaplan en het Akkerbouw Certificeringsoverleg opnieuw getoetst of het Nederlandse VVAK (Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw) en het Belgische Vegaplan nog inhoudelijk gelijkwaardig zijn. Beide schema's worden namelijk jaarlijks aangepast om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen en eisen. Uit deze vergelijking blijkt dat beide systemen inhoudelijk gelijkwaardig zijn. Beide schema's hebben tot doel de garantie te bieden dat de door de akkerbouwer geleverde akkerbouwproducten veilig en traceerbaar zijn.


De wederzijdse acceptatie geldt voor de teelt van industriegroenten, suikerbieten, consumptieaardappelen en granen, zaden en peuvruchten. Dit betekent dat Vegaplan-gecertificeerde akkerbouwers bij afzet aan Nederlandse afnemers geen bijkomende controles hoeven te ondergaan. Omgekeerd voldoen VVAK-gecertificeerde producten ann de gestelde eisen in België. Voor aardappelen en industriegroenten gelden bijzondere bepalingen.


Ook in de toekomst zullen de eigenaars van de schema's nauw contact blijven houden en inhoudelijke wijzigingen op elkaar afstemmen en communiceren.


Zowel Vegaplan als VVAK zijn schema's waarin de verschillende schakels van de akkerbouwketen nauw samenwerken in het beland van voedsel- en voederveilige producten. De laatste jaren is ook duurzaamheid daarbij gekomen. In totaal 23.000 akkerbouwers uit België en Nederland laten één of meer gewassen certificeren door Vegaplan en VVAK.


Om het persbericht te downloaden, klik hier .


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


Akkerbouw Certificeringsoverleg:


Tel.: +31 (0)79 303 03 32 of wielemaker@bo-akkerbouw.nl


Vegaplan:


Tel. +32 (2) 880 22 03 of brigitta.wolf@vegaplan.be


lees verder

CodiplanPLUS Rund: verplichting registercontrole binnen Belbeef Standaard

16.09.2016

In het kader van de Belbeef Standaard ontvangen wij vanwege de slachthuizen regelmatig meldingen van foute gegevens op het runderpaspoort wat betreft de geboortekenmerken (geslacht, rastype en haarkleed). Deze fouten vereisen een correctie in de Belbeef database, omdat ze van belang zijn om te kunnen beoordelen of een dier al dan niet aan de karkasspecifieke criteria van de afnemers voldoet.
 

Door de belangrijke impact die dergelijke fouten in het signalement van het dier op het systeem hebben, die bovendien vooral nadelig zijn voor de betrokken veehouders, heeft de Raad van Bestuur van Belbeef beslist om in de Belbeef Standaard een bijkomende voorwaarde op te nemen, namelijk de jaarlijkse controle door de veehouder op de correctheid van de diergegevens in Sanitel.
 

Voor meer informatie, klik hier.

 

lees verder