Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Laatste nieuws

CIPC-reinigingsprocedure

29.10.2020

Er heerst onduidelijkheid over het feit of je als landbouwer op de Vegaplan teeltfiche moet aanduiden dat de CIPC reinigingsprocedure van de opslagloodsen werd uitgevoerd. 

 

Na zorgvuldige afweging, heet Vegaplan beslist om de controle op de uitvoering van de CIPC reinigingsprocedure niet op te nemen in de Vegaplan Standaard. In het kader van de Vegaplan certificering wordt dan ook niet gevraagd om op de teeltfiche aan te duiden dat de CIPC reinigingsprocedure uitgevoerd werd. De focus voor Vegaplan ligt op de controle op eventueel gebruik van chloorprofam in de aardappelbewaring. Bij audits zal er ook nadrukkelijk op worden gelet dat er geen CIPC meer wordt toegepast en dat eventuele overschotten correct als NBGM zijn opgeslagen in het fytolokaal. 

 

Dit neemt echter niet weg dat Vegaplan het belang van het uitvoeren van de CIPC reinigingsprocedure ( https://belpotato.be/_library/_files/NL_richtlijnen.pdf ) benadrukt. De afnemers zullen een schriftelijke bevestiging van de reiniging opvragen. Wij raden de landbouwers dan ook aan de bewijsstukken van de reiniging, zoals checklist en foto's, zorgvuldig te bewaren en aan de afnemers voor te leggen indien hierom gevraagd wordt. 

lees verder

Persbericht Fegra-Belpotato.be: CIPC

23.06.2020

Wees voorzichtig bij het bewaren van granen in magazijnen waar voorheen aardappelen gestockeerd werden!

Ten gevolge van de COVID-19 pandemie zakte de consumptie van aardappelen drastisch. Daardoor zullen sommige producenten de oude oogst aardappelen langer moeten stockeren. Gezien de weersomstandigheden van de voorbije weken wordt de graanoogst dan weer vroeger verwacht. Hierdoor blijft er weinig tijd over voor een grondige reiniging van de magazijnen.

Belpotato.be en Fegra vestigen graag de aandacht op de mogelijke gevolgen van het gebruik van CIPC. Er moet rekening gehouden worden met de nawerking van CIPC in opslagfaciliteiten en installaties, alsook met het risico op onvrijwillige kruisbesmetting.

Als onderdeel van het sectorale bemonsteringsplan van Fegra zijn er elk jaar verschillende meldingen met betrekking tot het overschrijden van chloorprofam in granen. De maximale residulimiet in granen komt overeen met de minimumwaarde, namelijk 0,01 ppm. Een overschrijding kan leiden tot de vernietiging van de volledige partij granen.

Daarom vestigen wij uw aandacht op het feit dat opslag van granen in een magazijn waarin met CIPC behandelde aardappelen gestockeerd werden (zelfs in de voorgaande jaren), niet geschikt is.

Ter herinnering: de Vegaplan-certificering vereist dat de opslag van granen in magazijnen waar voorheen aardappelen in gestockeerd werden, wordt gemeld aan de koper van de partij granen (inclusief de toepassing van CIPC). Apparatuur voor het behandelen van aardappelen (bijv. transportbanden) mag niet gebruikt worden voor het behandelen van granen. Dit is een vereiste (niveau 1) voor het bekomen van het certificaat.

Indien het niet mogelijk is om graan in een ander magazijn op te slaan, adviseren wij u contact op te nemen met uw handelaar om te bekijken in hoeverre het graan direct aan hem geleverd kan worden.

Let op, graanhandelaren hebben steeds het recht om een ​​verklaring op erewoord te vragen waarin staat dat de geleverde granen niet zijn opgeslagen in een magazijn waar voorheen aardappelen gestockeerd werden die behandeld zijn met CIPC.

lees verder