Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

VVAK

Vertegenwoordigers van Overlegplatform voor de Verwerking van en de handel in Plantaardige Grondstoffen en producten (OVPG) en het Akkerbouw Certificeringsoverleg hebben reeds in 2008 een akkoord bereikt over de wederzijdse acceptatie van de Belgische Vegaplan Standaard en het Nederlandse VVAK. Dit betekent dat Belgische en Nederlandse akkerbouwers hun gecertificeerde akkerbouwproducten zonder aanvullende controles in zowel België als Nederland kunnen afzetten.

Vertegenwoordigers van OVPG en het Akkerbouw Certificeringsoverleg hebben onderzocht of het Nederlandse VVAK (Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw) en de Belgische Vegaplan Standaard inhoudelijk gelijkwaardige systemen zijn. Uit deze vergelijking bleek dat beide systemen - op enkele accentverschillen na - inhoudelijk gelijkwaardig zijn. Beide schema’s hebben tot doel de garantie te bieden dat de door de akkerbouwer geleverde akkerbouwproducten veilig en traceerbaar zijn.

De wederzijdse acceptatie geldt voor de teelt van industriegroenten, suikerbieten en granen, zaden en peulvruchten. Dit betekent dat Vegaplan gecertificeerde akkerbouwers bij afzet aan Nederlandse afnemers geen bijkomende controles meer hoeven te ondergaan. Omgekeerd voldoen VVAK-gecertificeerde producten aan de gestelde eisen in België.

VVAK