Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

CodiplanPlus Parkkonijn

CodiplanPLUS Parkkonijn werd gecreëerd in nauw overleg met de vertegenwoordigers van de konijnenhouders en de slachthuizen. Bedoeling is om aan de supermarkten en andere geïnteresseerde afnemers een garantie te bieden dat de aangeboden konijnen wel degelijk onder de bijkomende voorwaarden voor Parkkonijn werden gehuisvest en verzorgd. Daarom dat ook de slachthuizen hun kwaliteitssyteem met focus op traceerbaarheid moeten laten certificeren, om de volledige keten te borgen. 

CodiplanPLUS is uitsluitend samen met de Sectorgids Autocontrole G-040 voor de primaire dierlijke productie te gebruiken en certificeerbaar. 

CodiplanPLUS Parkkonijn omvat het algemeen gedeelte en het specifieke gedeelde voor konijnen van de sectorgids G-040, plus een aantal bijkomende vereisten. Deze bijkomende vereisten omvatten zowel wettelijke (milieu)bepalingen die niet in de sectorgids opgenomen zijn, als bovenwettelijke vereisten die voor de afnemers van belang zijn. De bijkomende CodiplanPLUS Parkkonijn checklist moet samen met de audit van de G-040 gecontroleerd en ingevuld worden. 

Documenten

Hier vindt u het lastenboek CodiplanPLUS Parkkonijn. In de bijlagen vindt u ook de overeenkomst OCI-Konijnenhouder terug, evenals de tijdens de audit te gebruiken checklist en het modelformulier "Koppelkaart" die dient ingevuld te worden. 

OCI

De OCI's die erkend zijn voor het auditeren en certificeren van het CodiplanPLUS lastenboek zijn de volgende : 

  • Certalent (tel: 016/31.09.22)
  • SGS (tel: 03/545.47.36)

Verwerkers

De erkende verwerkers die "Parkkonijnen", gekweekt volgens de lastenboeken CodiplanPLUS Parkkonijn (België) en  de " certificering voor de regeling parkkonijn " (Nederlandse kwekers), slachten, verwerken en verpakken, zijn de volgende:

LONKI NV

FRANKRIJKSTRAAT 10
9140, TEMSE
BELGIE

Tel: 0032 (3) 710 90 20
Fax: 0032 (3) 710 90 21

info@lonki.be
www.lonki.be

KONIJNENSLACHTERIJ VAN ASSCHE BVBA

FILLIERSDREEF 38
9800, DEINZE
BELGIE

Tel: 0032 (9) 282 54 38
Fax: 0032 (9) 282 05 16

Retail

Volgende winkelbedrijven verbinden er zich vrijwillig toe om vanaf 1 september 2016 in haar Belgische winkels bij de verkoop van konijn of konijnenvlees enkel onderstaande beschermde benamingen te gebruiken, als deze konijnen afkomstig zijn uit bedrijven en ketens die een borgingssysteem hebben opgezet dat minimaal gelijkwaardig is met CodiplanPLUS Parkkonijn. De borging dient te gebeuren op basis van een lastenboek dat minimaal normen oplegt conform de in het KB van 29 juni 2014 opgelegde norm voor parkhuisvesting.  

Lijst met beschermde benamingen in het Nederlands:

"PARKKONIJN"; "KONIJN UIT PARKEN"; "KONIJN UIT PARKHUISVESTING"; KONIJN UIT VERRIJKTE PARKEN"; "KONIJN GEHOUDEN IN PARKEN"; "KONIJN GEHOUDEN IN PARKHUISVESTING";"KONIJN GEHOUDEN IN VERRIJKTE PARKEN"

Deze winkelbedrijven verbinden er zich ook toe om geen misleidende benamingen te gebruiken bij de verkoop van konijnenvlees die gelijken op de boven vermelde benamingen indien dat konijnenvlees niet aan de hier bedoelde eisen voldoet.