Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Fytoproducenten - Biociden

Gewasbeschermingsmiddelen

  • Fytoweb : Deze website geeft toegang tot de databank van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen. Ze kunnen de keuze helpen vergemakkelijken uit de wijde waaier van erkende middelen in België.
  • Agri Recover : Agri-Recover coördineert de inzameling van de lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen en niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen uit de professionele sector.
  • Gids voor de aanpassing aan de normen van de opslagplaatsen van gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik:

Het is niet altijd gemakkelijk alle nodige informatie te vinden om het fytolokaal in orde te zetten tegenover de regelgeving. Daarom stellen de "Comité régional phyto", "Phyeauwal" en "Preventagri" de gids "Guide pour la mise aux normes des locaux de stockage des produits phtyopharmaceutiques à usage professionnel" ter beschikking. 

In deze gids vindt u het geheel van de reglementaire eisen evenals de eisen uit de Vegaplan Standaard betreffende de opslag van de gewasbeschermingsmiddelen. 

Deze gids is beschikbaar op de volgende websites: