Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Vegaplan Standaard

De Vegaplan Standaard is een lastenboek dat de kwaliteit van de plantaardige producten verzekert. De Standaard is ontstaan  uit een interprofessioneel initiatief en werd ontwikkeld door de landbouworganisaties, samen met de vertegenwoordigers van de afnemers van plantaardige producten. De Vegaplan Standaard geldt als waarborg voor voedselveiligheid, traceerbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Dit lastenboek biedt de markttoegang, attesteert dat de producten de wettelijke eisen eerbiedigen en dat ze aan de eisen van de afnemers en de verwachtingen van de consumenten voldoen. De Vegaplan Standaard is van toepassing op alle teelten, behalve sierteelten. Voor de niet eetbare tuinbouwteelten, zie onze pagina 'Vegaplan Standaard - niet eetbare tuinbouwteelten'. 

Voedselveiligheid en traceerbaarheid van producten zijn van essentieel belang. Sinds de late jaren ‘90 hebben de afnemers van plantaardige producten, verenigd binnen een platform, in overleg met de landbouworganisaties, de wettelijke eisen betreffende voedselveiligheid en traceerbaarheid in een lastenboek verzameld. Zij hebben ook een paar criteria toegevoegd betreffende productkwaliteit, bescherming van het milieu en veiligheid van de werknemers. Zo is de IKKB Standaard ontstaan. « IKKB » stond voor Integraal Keten Kwaliteit Beheer. De eerste versie van het lastenboek werd in 2004 gepubliceerd.

Gezien het lastenboek voortdurend evolueert, moest ook rekening gehouden worden met duurzaamheid, een maatschappelijk thema waarvan het belang steeds toeneemt. Dit thema omvat milieu-, sociale en economische dimensies. In de oorspronkelijke IKKB Standaard kwamen weliswaar al veel maatregelen betreffende deze onderwerpen voor, vooral op vlak van milieubescherming. 

Voor de landbouwer geldt het Vegaplan-certificaat als bewijs dat hij volgende maatregelen respecteert: 

  1. de wettelijke eisen voor het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) bepaald in het KB van 14.11.03 betreffende  autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. Een Vegaplan-gecertifieerde landbouwer kan zo van een aanzienlijke korting op de jaarlijkse FAVV bijdrage genieten;
  2. de regionale eisen voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toepassing van IPM (Integrated Pest Management)
  3. een groot aantal maatregelen uit de randvoorwaarden die recht geven op premies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid;
  4. bepaalde kwaliteitscriteria opgelegd door de afnemers (veilingen, handel en verwerking) ;
  5. de verwachtingen betreffende duurzame ontwikkeling, inclusief voor de teelten bestemd voor biobrandstoffen.

Via één enkele audit voldoet de landbouwer dus aan de verwachtingen van verschillende instanties. De Vegaplan-certificatie valoriseert het werk van de plantaardige sector, verbetert de prestaties van de landbouwondernemingen en geldt als een erkenning van de kwaliteit van de plantaardige producten.

Voor de afnemer

betekent de Vegaplan certificatie een vereenvoudiging in de controle, een garantie dat de geleverde producten aan de normen van het lastenboek voldoen en een antwoord op de verwachtingen van hun klanten. 

Documenten

Alle de documenten betreffende de Vegaplan Standaard (lastenboeken, checklists, enz.) vindt u hier