Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

5 - Teelttechniek en Behandelingen

5.1 - Uitgangsmateriaal en vruchtafwisseling

5.2 - Meststof

5.3 - Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

5.4 - Dossiers IN/OUT

5.5 - Perceels/teeltfiche

5.6 - Irrigatie en waterkwaliteit

5.7 - Nieuwe productievelden

5.9 - Onkruidzaden

5.10 - Beheersmaatregels voor mycotoxinen