Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Salmonella-monitoring

Salmonella-monitoring binnen het lastenboek CodiplanPLUS Varkens

Sinds april 2015, heeft het FAVV omwille van besparingsmaatregelen het systematische Salmonella onderzoek op bloedstalen die genomen worden in het kader van Aujeszky-bestrijding, stopgezet. 

Dit heeft een directe impact op het CodiplanPLUS Varken lastenboek, omdat daarin beschreven staat dat er jaarlijkse analyses gebeuren, en het resultaat daarvan via de S/P ratio vermeld moet worden op het VKI document. Vooral in het kader van de uitwisselbaarheid met QS Duitsland is dit van belang, maar dit Salmonella resultaat wordt ook gevraagd door sommige binnenlandse slachthuizen. 

Om zonder onderbreking de Samonellastatus van de CodiplanPLUS varken gecertificeerde afmestbedrijven te kennen en de uitwisselbaarheid met QS te kunnen bestendigen, moeten deze analyses verder uitgevoerd worden, maar zal de kost hiervoor ten laste vallen van de deelnemende varkenshouders. 

Wat is de kostprijs voor deze Salmonella-monitoring

Als uw analyses uitgevoerd worden door DGZ, bedragen de kosten voor de analyse en de rapportering van de resultaten van 12 stalen, 57 euro excl. btw.

Als uw analyses uitgevoerd worden door Lavetan, bedragen de kosten voor de analyse en de rapportering van de resultaten van 12 stalen, 54 euro excl. btw. 

Als uw analyses worden uitgevoerd door ARSIA en u aangesloten bent bij het fonds "ARSIA PLUS", bedragen de kosten voor de analyse en de rapportering van 12 stalen 46,92 euro excl. btw. Als u niet aangesloten bent bij dit fonds, bedraagt de totale kost 87.96 euro excl. btw.