Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Equivalentie met G-040 (module D) en G-043

Op 12 februari 2019 heeft het FAVV de equivalentie erkend tussen de Vegaplan Standaard NET (versie 1.0 dd 15.01.2019) en de Sectorgidsen G-040 (Module D), versie 3.0 dd 15.01.2019 en G-043 versie 1.0 dd 21.09.2018

Dankzij de equivalentie kan een landbouwer die een Vegaplan Standaard NET certificaat heeft verkregen voor al de niet-eetbare plantaardige producties aanwezig in zijn bedrijf en die binnen de scope van de Sectorgids G-040 (module D) en/of G-043 vallen, een gecombineerd certificaat krijgen waardoor hij kan genieten van:

  • de bonus op de jaarlijkse FAVV bijdrage;
  • de vermindering van de frequentie van inspectie door het FAVV. 

Deze equivalentie is pas mogelijk wanneer al de plantaardige producties aanwezig in het bedrijf en die binnen de scope van de Sectorgids G-040 (module D) en/of G-043 vallen afgedekt zijn door het certificaat. 

De landbouwer kan echter steeds kiezen voor de Sectorgids G-040 module D en/of G-043 zonder de Vegaplan Standaard NET als hij dit wenst. 

De checklist van de Vegaplan Standaard omvat de eisen van beide lastenboeken afzonderlijk in eenzelfde document. 

Hier vindt U de verbintenis van de sector en de concordantietabellen tussen de drie lastenboeken: