Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

De zomer nieuwsbrief is beschikbaar!

12.07.2016

In deze Vegaplan/Codiplan nieuwsbrief zal u de volgende onderwerpen terugvinden:

 

Plantaardige Productie

 

- Hernieuwing van het certificaat: indien mogelijk zonder onderbreking...

- Internationaal SAI-platform: 'Silver' voor akkerbouwmattige teelten

 

Dierlijke Productie

 

- G-040, deel "Paardachtigen": gezondheidscertificaat, identificatie en gegevensinvoer in de centrale databank

- Sanitel-Med: een woordje uitleg

 

Vegaplan/Codiplan

 

- De activiteitenverslagen 2015 van onze vzw's zijn gepubliceerd!

- Wij nemen deel aan de landbouwbeurs van Libramont

 

Loonwerkers

 

- Sectorgids/Vegaplan Standaard: de nieuwe versie is beschikbaar!

 

Varia

 

- Wist u dat...? Het slachthuis Lonki NV van Temse is erkend voor CodiplanPLUS Parkkonijn

 

Veel lesgenoot toegewenst!

+lees verder

Certificatie van loonwerkers: IKKB Standaard wordt "Vegaplan Standaard"

11.07.2016

In 2014 heeft Vegaplan het toepassingsgebied van het lastenboek voor de primaire productie uitgebreid, met de opname van de eisen betreffende het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bijkomende eisen betreffende duurzame ontwikkeling. We hebben nu dezelfde aanpak toegepast op de Standaard voor de aanemers van land- en tuinbouwwerken (vroeger "IKKB Standaard" genoemd). Een nieuwe versie van het lastenboek wordt op 11.07.2016 gepubliceerd. 

 

Nieuwe versie van de lastenboeken

 

Op 8 juni jl. Is een nieuwe versie van de Sectorgids voor loonwerkers (G-033) door het FAVV gevalideerd. De aanpassing van de Gids houdt de facto een nieuwe versie in van de Vegaplan Standaard (voorheen IKKB) aangezien de Sectorgids hier integraal deel van uitmaakt. De laatste versie van de Sectorgids/de IKKB Standaard 'Loonwerkers' dateerde van 01.04.2009. Het was dus dringend nodig om deze lastenboeken te actualiseren door de opname van o.a. de regelveging betreffende de fytolicentie en deze over het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Integrated Pest Management). Deze nieuwe versies zijn op 11.07.2016 op de Vegaplan website gepubliceerd en treden in werking op 11.10.2016. 

Om de administratie van de certificatie te vereenvoudigen, erkent het FAVV de equivalentie tussen deze twee lastenboeken indien alle plantaardige activiteiten aanwezig in het bedrijf afgedekt worden door het certificaat voor de Vegaplan Standaard. Een apart certificaat voor de Sectorgids is dus niet meer nodig. 

 

Wat is er veranderd?

 

De Sectorgids bevat de vereisten m.b.t. de fytolicentie en tevens de vereisten betreffende het snijden van pootaardappelen en het transport. Het toepassingsgebied van de Vegaplan Standaard wordt, net als de Standaard voor de landbouwers, uitgebreid met maatregelen inzake het duurzame gebruik van pesticiden (IPM) en duurzame ontwikkeling. 

 

Welke versie moet er nu concreet worden gebruikt?

 

 Vanaf 11.10.2016 is enkel nog de versie van 30.05.2016 van toepassing bij de certificeringsaudit. Ook voor audits die vóór deze datum plaatsvinden, mag u desgewenst deze versie reeds gebruiken. 

 

Voor de verlenging van bestaande certificaten zal bij de controle rekening worden gehouden met de nieuwe eisen. Opgelet: bij een insectie van het FAVV dient u zich aan de wettelijke eisen te houden; het certificeringsorganisme zal bij een onaangekondigde audit eveneens rekening houden met de nieuwe versie. Wij raden u dus aan om snel kennis te nemen van de wijzigingen in deze nieuwe versie. 

 

De wijzigingen staan in het rood aangegeven in de tekst van de checklist en de lastenboeken (deze documenten zijn gratis beschikbaard op de website www.vegaplan.be - Documenten - Vegaplan Loonwerkers). 

 

Voor bijkomende informatie kunt u contact op nemen met uw certificeringsinstelling, LandbouwService of Vegaplan. 

 

Hieronder kan u het persbericht downloaden.

+lees verder

Vegaplan haalt 'Zilver' bij SAI

08.07.2016

Vegaplan heeft bij SAI de score 'zilver' behaald voor alle akkerbouwmatige teelten, waaronder aardappelen, cichorei, granen, industriegroeten en suikerbieten. 
 

SAI staat voor Sustainable Agriculture Initiative en werd opgericht in 2002 door Nestlé, Unilever en Danone. SAI telt vandaag 80 leden uit de voedings- en drankindustrie en heeft de zogenaamde Farm Sustainability Assessment tool (FSA 2.0) ontwikkeld, die gebruikt wordt om de duurzame ontwikkeling van een landbouwbedrijf te beoordelen. De benchmark (= vergelijkende analyse) baseert zich op deze tool. 
 

De FSA tool omvat van 112 complexe vragen en dekt diverse milieu, sociale en economische aspecten af. 
 

De benchmark heet aangetoond, dat Vegaplan aan 100% van de essentiële vragen beantwoordt, 94% van de 'basic' en 77% van de 'advanced' vragen. Dit uitstekende resultaat is mogelijk mede door de integratie van alle IPM- en duurzaamheidsvereisten in de Vegaplan Standaard van 2014. 
 

Bij enkele FSA-vereisten die niet in de Vegaplan Standaard zijn opgenomen omdat ze door de overheid of via andere structuren gecontroleerd worden, werd de Belgische wetgeving in de beoordeling meegenomen. Voorbeelden zijn sociale aspecten zoals een leefbaar loon voor arbeiders, verbod op kinder- en dwangarbeid, verbod op discriminatie op het werk. 
 

Wat heeft de landbouwer nu aan deze benchmark? Concreet worden en distributie ) die de Belgische situatie en onze Vegaplan Standaard niet kennen - aantonen dat ons lastenboek (en dus ook de gecertificeerde landbouwer) aan hun voorwaarden qua duurzaamheid voldoet. Deze oefening brengt de Vegaplan Standaard naar een internationaal niveau en toont de waarde van de geleverde inspanningen qua duurzame ontwikkeling. 
 

En de afnemer van lanbouwproducten kan op zijn beurt bij zijn internationale klanten hard maken, dat de keuze voor Vegaplan gecertificeerde grondstoffen de juiste is!
 

Voor vragen contacteer brigitta.wolf@vegaplan.be

+lees verder

De activiteitenverslagen van 2015 zijn gepubliceerd!

22.06.2016

De activiteitenverslagen van 2015 van de vzw's Vegaplan, Codiplan en OVPG kan u  hier  downloaden. 

+lees verder

De lente nieuwsbrief is beschikbaar!

06.06.2016

In deze Vegaplan/Codiplan nieuwsbrief zal u de volgende onderwerpen terugvinden:
 

Plantaardige Productie
 

- Gehuurde percelen: wie is verantwoordelijk voor de certificatie?

- Certificeringsaudits: de meest frequente niet-conformiteiten

- Erkenning van het Vegaplan systeem door het internationale Platform SAI

- Het sectoroverkoepelende residubewakingssysteem van Vegaplan
 

Dierlijke Productie
 

- CodiplanPLUS Rund: de meest frequente niet-conformiteiten
 

Loonwerkers
 

- Sectorgids/Vegaplan standaard 'Loonwerkers': nieuwe versie verwacht
 

Varia
 

- Wist u dat...?
 

Veel lesgenoot toegewenst!

+lees verder

De winter nieuwsbrief is beschikbaar!

24.02.2016

In deze Vegaplan/Codiplan nieuwsbrief zal u de volgende onderwerpen terugvinden:
 

Plantaardige Productie
 

 • Vegaplan Standaard (v2.0) versus GLOBALG.A.P. (v5.0-1)
 • Certificeringsorganisaties: de erkenning van de Vegaplan auditoren wordt om de twee jaar bevestigd
 • Phytotrans: een internetsite waar u de veiligheidsfiches betreffende gewasbeschermingsmiddelen kan bekomen


Dierlijke Productie
 

 • Promotie van rundvlees: CodiplanPLUS Rund in het kader van de Belbeef Standaard
 • CodiplanPLUS Varkens: uitwisselbaarheidsakkoord met QS


Vegaplan/Codiplan
 

 • Nieuwe folder beschikbaar
 • Certificeringsaudit: offerteaanvraag via de website


Diverse
 

 • Registratie van biocides: verandering in 2016!


Veel lesgenoot toegewenst ! 

+lees verder

CodiplanPLUS Varkens: nieuwe versie lastenboek vanaf 01/01/2016

25.01.2016

Om de uitwisselbaarheid tussen CodiplanPLUS Varkens en QS (Qualität und Sicherheit) te kunnen bestendingen in 2016, bleek het noodzakelijk ons lastenboek aan te passen. Na lang onderhandelen werd een akkoord bereikt tussen Codiplan en QS, waardoor de uitwisselbaarheid ook in 2016 kan gegarandeerd worden. 
 

Wat is er precies veranderd ten opzichte van versie 4?
 

1) gecertificeerd transport biggen en varkens

2) Salmonella monitoring

3) 20% spotaudits
 

Het volledig aangepast lastenboek, de checklijst voor de CodiplanPLUS audit en CodiplanPLUS Spotaudit, is terug vinden op  deze link

+lees verder

Nieuwe tool ter voorbereiding van de audit : de handleiding voor de Vegaplan Standaard!

08.12.2015

Hier  vindt u de handleiding voor de Vegaplan Standaard. 

Via deze link kan u ofwel de volledige handleiding, ofwel gescheiden delen (bv. de pictogrammen, de ongevallenprocedure, de perceelfiche,...) raadplegen, downloaden en/of afprinten. 

+lees verder

Een tool voor de landbouwer: een gepersonaliseerde checklist voor de Vegaplan Standaard (versie 2.0)

23.11.2015

U kan nu een checklist laten genereren met enkel de eisen betreffende de activiteiten van uw onderneming, voor de Vegaplan Standaard en voor de Sectorgids (met of zonder de IPM eisen).
 

Eens deze gepersonaliseerde checklist ingevuld, krijgt u ook een conclusieblad met het aantal non-conformiteiten voor elke niveau evenals het percentage van conforme eisen van niveau 2 (waarvan 70 % in orde moeten zijn). Ook een algemeen advies wordt gegenereerd, waarmee u het resultaat van de audits voor de Vegaplan Standaard kan anticiperen.
 

Op deze pagina zijn ze te downloaden.

+lees verder

De herfst nieuwsbrief is beschikbaar!

12.11.2015

In deze Vegaplan/Codiplan nieuwsbrief zal u de volgende onderwerpen terugvinden:


Plantaardige Productie
 

 • Vegaplan Standaard/Sectorgids: nieuwe versie vanaf 25.11.2015
 • Certificatie: een paar praktische tools...
 • Aanvraag fytolicentie: verlenging van de overgangsperiode tot 24.11.2015
 • Teeltrotatie aardappelen...een voorwaarde die gecontroleerd wordt!
 • Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter voor Vegaplan


Dierlijke Productie


Vegaplan/Codiplan
 

 • Nieuwe folder beschikbaar
 • Certificeringsaudit: offerteaanvraag via de website


Loonwerkers
 

 • Transport naar een FCA (vroeger GMP) onderneming

 

Veel lesgenoot toegewenst ! 

+lees verder

Pagina's