Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

CodiplanPLUS Parkkonijn is gepubliceerd !

02.07.2015

CodiplanPLUS Parkkonijn werd gecreëerd in nauw overleg met de vertegenwoordigers van de konijnenhouders en de slachthuizen. Bedoeling is om aan de supermarkten en andere geïnteresseerde afnemers een garantie te bieden dat de aangeboden konijnen wel degelijk onder de bijkomende voorwaarden voor Parkkonijn werden gehuisvest en verzorgd.
 

Daarom dat ook de slachthuizen hun kwaliteitssysteem met focus op traceerbaarheid moeten laten certificeren, om de volledige keten te borgen.

CodiplanPLUS is uitsluitend samen met de Sectorgids Autocontrole G-040 voor de primaire dierlijke productie te gebruiken en certificeerbaar.
 

Voor meer informatie klik  hier

+lees verder

De Vegaplan checklist is aangepast !

23.06.2015

De Vlaamse Overheid heeft het niveau aangepast van de eis (4.11.2*.D/I.F) betreffende de percelen sterk/zeer sterk erosiegevoelig.
 

Voor 2015 wordt het niveau van de eis van 1 naar 2 aangepast. 
 

U kan de aangepaste checklijst downloaden (in PDF of Excel-formaat) via  volgende link .

+lees verder

Professionele geschiktheidscertificaat voor het vervoer van dieren.

15.06.2015

Het « CER Groupe » organiseert op vrijdag 26 juni 2015 om 14u00 (Rue du Carmel, 1 te 6900 Marloie) een examen in het Frans voor het verkrijgen van het geschiktheidscertificaat voor het vervoer van dieren (runderen, paarden, pluimvee, kleine herkauwers, varkens). 
 

Ter herinnering: dit certificaat is verplicht voor alle personen (inclusief morele personen) , chauffeurs en begeleiders die een vervoer uitvoeren dat rechtstreeks of onrechtstreeks tot een winst leidt. De cursus en de nodige inlichtingen zijn beschikbaar op de website :  www.cergroupe.be
 

(Rubriek: « formations et examens »)
 

Aandacht : u kan zich inschrijven tot 48 uur voor de dag van het examen !
 

Contact : Vincent LEROUX 003284/220.389 of 0032498/125.974
 

V.leroux@cergroupe.be

+lees verder

De Lente nieuwsbrief is beschikbaar !

20.05.2015

In deze Vegaplan/Codiplan nieuwbrief zal u de volgende onderwerpen terugvinden: 
 


Plantaardige Productie
 

- Certificeringsaudit: de meest voorkomende non-conformiteiten

- Bezit van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen: zeer nuttige hulpmiddelen! 

- Vegaplan Standaard : een specifieke checklist in Excel voor uw onderneming

- Fytolicentie: laatste overgangsperiode!


Dierlijke Productie
 

- CodiplanPLUS Konijn


Aannemers van Land-en Tuinbouwwerken
 

- Vegaplan gecertificeerde loonwerkers


Vegaplan/Codiplan
 

- Onze nieuwe coördinaten

 

Veel leesgenot toegewenst ! 

+lees verder

Een nieuwe tool voor de landbouwer: een gepersonaliseerde checklist voor de Vegaplan Standaard!

28.04.2015

Een gepersonaliseerde checklist in Excel, voor de plantaardige producties, is beschikbaar op onze website.
 

U kan nu een checklist laten genereren met enkel de eisen betreffende de activiteiten van uw onderneming, voor de Vegaplan Standaard en voor de Sectorgids (met of zonder de IPM eisen).
 

Eens deze gepersonaliseerde checklist ingevuld, krijgt u ook een conclusieblad met het aantal non-conformiteiten voor elke niveau evenals het percentage van conforme eisen van niveau 2 (waarvan 70 % in orde moeten zijn). Ook een algemeen advies wordt gegenereerd, waarmee u het resultaat van de audits voor de Vegaplan Standaard kan anticiperen.
 

Deze tool is beschikbaar op onze website onder Landbouwers/loonwerkers \ Documenten \ Vegaplan Standaard \ Vegaplan checklist Excel versie. Om uw gepersonaliseerde checklist te laten generen dient u enkel 3 vragen te beantwoorden.
 

Op deze pagina zijn ze te downloaden.

+lees verder

Wij verhuizen op 17 april !

10.04.2015

De kantoren van de vzw's 'Vegaplan / Codiplan / Belbeef' verhuizen deze vrijdag 17 april. 
 

Naar aanleiding daarvan zullen we uitzonderlijk op deze dag gesloten zijn. 
 

Onze nieuwe coördinaten zijn:
 

Bolwerklaan 21/35-36 - 1210 Brussel

Tel: +32 2 880 22 00

Fax: +32 2 880 22 19

E-mail : info@vegaplan.be en  info@codiplan.be 

+lees verder

De Winter nieuwsbrief is beschikbaar !

03.02.2015

In deze Vegaplan/Codiplan nieuwsbrief zal u de volgende onderwerpen terugvinden: 


Plantaardige Productie
 

- Geïntegreerde gewasbescherming (IPM)

- Vegaplan Standaard: een checklist op maat van uw bedrijf

- Monitoring van pesticidenresiduen in de versmarkt

- Duurzaamheid binnen de agrovoedingsindustrie

- Fytolicentie: vergeet uw aanvraag niet in te dienen


Dierlijke Productie
 

- CodiplanPLUS Rund: overgangsperiode verlengd tot 31.03.2015


Vegaplan/Codiplan
 

- Wij verhuizen binnen enkele weken...

 

Veel leesgenot toegewenst ! 

+lees verder

Certificaat voor professionele geschiktheid voor het vervoer van dieren.

08.01.2015

Het « CER Groupe » organiseert op 06 maart 2015 om 14u00 (CERGoupe, Rue du Carmel 1 à 6900 Marloie) een examen (voor Franstaligen) voor het verkrijgen van het geschiktheidscertificaat voor het vervoer van dieren (runderen, paarden, pluimvee, kleine herkauwers en varkens). 
 

Ter herinnering: dit certificaat is verplicht voor al de personen, bestuurders en begeleiders die een vervoer uitvoeren dat rechtstreeks of onrechtstreeks tot een winst leidt. De cursus zelf evenals de nodige informatie kunnen op de volgende webpagina worden geraadpleegd: http://agrideveloppement.cergroupe.be/fr.
 

Aandacht: inschrijven kan pas tot 48 uur voor het examen.
 

Contact: A. DE BRUYN 003284/220.389 of 0032498/125.974

+lees verder

Een nieuwe tool voor de landbouwers: de gepersonaliseerde checklist voor de Vegaplan Standaard !

15.12.2014

Een gepersonaliseerde checklist voor de plantaardige sector is beschikbaar in PDF op onze website. Het is een ideale manier om een controle voor te zijn.
 

Dit is een checklist die u als landbouwer kan genereren met enkel de eisen die toepasbaar zijn op uw landbouwbedrijf, in functie van uw activiteiten, geldig voor de Vegaplan Standaard en ook voor de Sectorgids (met of zonder IPM).
 

Surf daartoe op onze  website

+lees verder

De herfst nieuwsbrief is beschikbaar !

17.11.2014

In deze Vegaplan/Codiplan nieuwsbrief zal u de volgende onderwerpen terugvinden:
 

Plantaardige Productie
 

- IKKB Standaard wordt 'Vegaplan Standaard'

- Vegaplan certificatie: een proef voor de plantaardige sector

- Vegaplan verwerft nieuwe middelen om haar communicatie te verbeteren ! 

- Equivalentie tussen de Vegaplan Standaard en de Sectorgids autocontrole 


Dierlijke Productie
 

- CodiplanPLUS Varkens: antibiotica registratie

- CodiplanPLUS Rund: einde van de overgangsperiode


Vegaplan/Codiplan
 

- Welkom op onze nieuwe website !

- Certificatie in een paar cijfers...


Loonwerkers
 

- Phytofar verplicht de certificatie voor loonsproeiers


Varia
 

- Phytolicencie: vergeet uw aanvraag niet in te dienen...

 

Veel leesgenot toegewenst ! 

+lees verder

Pagina's