Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Vegaplan lanceert milieu-module VegaplanFR voor export naar Frankrijk

27.04.2021

Naar aanleiding van de goedkeuring door de Franse Commissie voor Milieucertificering (CNCE), heeft Vegaplan het genoegen om zijn nieuwe milieu-module VegaplanFR te publiceren.

De module VegaplanFR kadert in de internationale uitwisselbaarheid en meer bepaald in de Franse “EGalim” wet over evenwichtige handelsbetrekkingen in de landbouwsector en gezonde en duurzame voeding. Het Franse decreet 2019-351 van 23 april 2019 over de samenstelling van de maaltijden in collectieve catering (openbaar en privé) bepaalt dat de maaltijden vanaf 2022 voor 20% uit biologische producten en voor 30% uit duurzame producten moeten bestaan. Producten met een "milieucertificering" van niveau 2 komen hiervoor in aanmerking tot eind 2029. Voor deze milieucertificering biedt de Franse overheid een erkenningsprocedure voor private standaarden aan, waarvan Vegaplan dan ook gebruik maakte.

Vegaplan werd al in 2019 van industrie en handel benaderd met de vraag hoe best aan de vereisten van de Franse voedingssector en dit decreet voldaan kan worden. Zonder erkenning, dreigde de export naar Frankrijk in gedrang te komen en belangrijke markten verloren gaan.

Als beheerder van de Belgische Standaard voor Primaire Plantaardige Productie is Vegaplan best geplaatst om hiervoor een oplossing te vinden. Na grondige analyse, heeft Vegaplan ervoor gekozen om een optionele aanvullende module bij de Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie aan te bieden. Hierdoor hoeven enkel producenten die effectief betrokken zijn bij export naar Frankrijk, en meer bepaald grondstof aanleveren voor producten met bestemming collectieve catering, deze certificatie aan te vragen. Vandaar ook dat de benaming VegaplanFR gekozen werd.

Vegaplan is nu volop bezig met de voorbereidingen zodat certificatie in de komende weken van start kan gaan. Raadpleeg alvast de VegaplanFR om kennis te nemen van de voorwaarden en eisen rond de thema’s biodiversiteit, fytosanitaire strategie, bemesting en waterbeheer die erin zijn opgenomen.

Meer informatie:

 

Contact:

 

 Vegaplan vzw, Brigitta Wolf at brigitta.wolf@vegaplan.be

Nieuws archief