Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Codiplan

Op 4 oktober 2006 werd de vzv Codiplan opgericht door de drie landbouworganisaties Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat & Féderation Wallone de l'Agriculture

Ze heeft als doel het beheren van de Sectorgids voor de primaire productie, en de daar op voortbouwende lastenboeken CodiplanPLUS.

Het beheer van de sectorgids voor de primaire productie en de CodiplanPLUS lastenboeken omvat de volgende taken:

De afstemming van alle bepalingen met vertegenwoordigers van de betrokkene sectoren en met het FAVV.

  • Het informeren van alle betrokkenen bij het verschijnen van nieuwe versies van de sectorgids en de CodiplanPLUS lastenboeken.
  • Het communiceren van alle nodige informatie aan de stakeholders.
  • Het begeleiden van de auditoren in het bekomen van een uniforme en harmonieuze auditpraktijk.
  • Het coördineren van de diverse opleidingen voor de achterban volgens het principe van "train the trainers" met het oog op een correcte toepassing van de sectorgids.
  • Het beheren van een databank waarin alle bedrijven die de sectorgids en CodiplanPLUS toepassen opgenomen zijn met hun respectievelijke certificatiestatus.

 
Codiplan vzw richt zich in eerste instantie tot landbouwbedrijven die een autocontrole certificaat en/of een CodiplanPLUS certificaat willen behalen.
Daarnaast richt Codiplan vzw zich tot alle afnemers van de primaire sector die het autocontrolesysteem en/of CodiplanPLUS in hun afspraken met hun leveranciers opnemen.
Door de realisatie van de uitwisselbaarheid van CodiplanPLUS met buitenlandse standaarden, kunnen de gecertificeerde bedrijven ook makkelijker werken in een breder Europees kader.