Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

De Vegaplan Standaard is een lastenboek dat de kwaliteit van de plantaardige producten verzekert.
De Standaard is ontstaan uit een interprofessioneel initiatief en werd ontwikkeld door de lanbouworganisaties, samen met de vertegenwoordigers van de afnemers van plantaardige producten.
De Vegaplan Standaard geldt als waarborg voor voedselveiligheid, traceerbaarheid, en nu ook duurzaamheid.
Dit lastenboek biedt de markttoegang, attesteert dat zij de wettelijke eisen eerbiedigen en dat ze aan de eisen van de afnemers en de verwachtigen van de consumenten voldoen.
De Vegaplan Standaard is van toepassing op alle teelten, behalve sierteelten.
Een sectorgids bevat wettelijke voorschrijften betreffende voedselveiligheid en traceerbaarheid voor een sector in de voedselketen en wordt aanbevolen door de Belgische overheid.
De gids Primaire Productie (G-040) laat toe te controleren of het landbouwbedrijf voldoet aan de eisen van het voedselagentschap FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).